Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτική
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρική Logo
Πανεπιστήμιο Πατρών
 
Slide 1

ΔΠΜΣ στην ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE

Ιδρυση και κανονισμός λειτουργίας. Λειτουργεί από τα Τμήματα Ιατρικής (επισπεύδον) και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στο γνωστικό αντικείμενο της εξατομικευμένης Ιατρικής με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΔΠΜΣ επιδιώκει:

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE
Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE
Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοϊατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής στα πεδία της έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας των νόσων
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE
Τη διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε στην απασχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους Υγείας και αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE
Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των σχολών: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή συναφείς τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επίσημη γλώσσα του ΔΠΜΣ είναι η Αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, και η εξέταση γίνονται στην Αγγλική γλώσσα.

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών ή διαδικτυακά

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε ελάχιστο τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα η μέγιστη.

Προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης (διδάκτρων) ύψους 2.000 ευρώ κατ’ άτομο. Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη:

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος , Διάρκεια σπουδών, Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο), πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Συνέντευξη του υποψηφίου

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των υποψηφίων και επιπλέον πληροφορίες περιγράφονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ (Βλ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΠΜΣ).

Μαθήματα

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / MOLECULAR BIOLOGY ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / PERSONALIZED MEDICINE.PUBLIC HEALTH AND ECONOMICS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ / MOLECULAR HISTOPATHOLOGY ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ / MEDICAL IMAGING
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ / MOLECULAR DIAGNOSTICS - BIOMARKERS ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / BIOSTATISTICS - BIOINFORMATICS
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ / ADVANCED THERAPEUTIC SYSTEMS - PHARMACOGENOMICS ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / BIOETHICS AND DESIGN OF CLINICAL TRIALS
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / CLINICAL APPLICATIONS

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αυγ 10, 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που μπορούν να κατεβάσουν από εδώ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου ΔΠΜΣ

Μάι 20, 2024

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2024 πατώντας εδώ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΠΜΣ

Αυγ 22, 2023

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024 πατώντας εδώ

Για αίτηση συμμετοχής

Επικοινωνία