ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα) και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στο γνωστικό αντικείμενο της εξατομικευμένης Ιατρικής με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων βιοϊατρικών ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων στο πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα επιδιώκει

α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας

β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοϊατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής στα πεδία της έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας των νόσων     γ) Τη διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε στην απασχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους Υγείας και αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας

δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.